لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

کادر آموزشی

گلنوش کافی

مربی کلاس 

 رزومه

 

   سمیه محمدی

    مربی کلاس 

 

 

                        

زهرا دیری

مربی کلاس 

 رزومه

 

سمیه دیری

مربی کلاس 

 رزومه

 

رویا حسینی

مربی زبان

 

 

بابک خاقانی

مربی شطرنج

 

 

 

فائزه صفی زاده

مربی کتابخوانی

 

 

زهرا شیرازی

مربی کامپیوتر


آرشیو