کسب رتبه هوشمند پیشرفته

کسب رتبه برتر سطح هوشمند پیشرفته در حوزه IT دبستان سروش در سال 97

فایل های ضمیمه شده

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه